Begeleiding en Coachen

mom&daughter

Thuisbegeleiding

Wanneer in huis de behoefte aan rust en regelmaat groot is
Soms kan er zoveel op je afkomen dat je het overzicht volledig kwijt raakt. De problemen nemen je dan volledig in beslag en het lijkt of alles gebeurt zonder dat je er iets aan kunt doen. Het kan zijn dat je geen werk meer hebt, weinig mensen kent, er altijd ruzie lijkt te zijn of dat er te veel rekeningen zijn en te weinig inkomen. Je krijgt mogelijk wel hulp van een maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater, maar eenmaal thuis weet je niet wat je er mee moet. De thuisbegeleider van Vitras/CMD kan dan uitkomst bieden. De thuisbegeleider helpt bij het terugkrijgen van rust en regelmaat in huis.
Samen met jou en indien wenselijk ook met je andere hulpverleners, bekijkt de thuisbegeleider bij welke dagindeling je het meest gebaat bent.

Doel van de begeleiding is dat:

  • je zelf je huis weer opgeruimd en schoon kunt houden;
  • je je administratie op orde hebt
  • het met je  kinderen goed gaat
  • je  zelf goed contacten kunt onderhouden.

De thuisbegeleider werkt in sommige situaties met een videocamera, zodat je mee kunt kijken naar de dagelijkse praktijk.

Aanvragen thuisbegeleiding
Wanneer thuisbegeleiding iets voor jou  is, neem dan contact op met de afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk van Vitras/CMD. Een maatschappelijk werker bespreekt de mogelijkheden met je .

Ben je  al bekend bij Vitras/CMD?
Wanneer je  al hulpverlening krijgt van Vitras/CMD, kun je  contact opnemen met Nelleke van Keulen: 030-880 22 53 of 06 - 20 70 10 91.

Gezinscoaching

Als gezin zelf aan de slag met een gezinscoach
Het komt in gezinnen wel eens voor dat problemen zich opstapelen. Met de opvoeding van de kinderen, met financiën of met de organisatie van het dagelijkse gezinsleven. Daarbij kunnen verschillende hulpverleners je ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat de problemen blijven bestaan of zelfs toenemen, ondanks alle hulp. Dan kan de gezinscoach uitkomst bieden.
Een gezinscoach is geen hulpverlener, maar een coach. Hij helpt het gezin om zelf, samen met voor hen belangrijke mensen (vrienden, familie, hulpverleners), een team te vormen en een plan te maken om de problemen aan te pakken. Met dit gezinsteam, dat regelmatig bij elkaar komt, wordt gewerkt aan de uitvoering van dat plan. Zo krijgt het gezin weer greep op de eigen situatie.

Gezinscoaching is bedoeld voor gezinnen: 

  • met veel (toenemende) problemen op meerdere gebieden;
  • met minimaal 1 minderjarig kind;
  • Die al meerdere hulpverleners hebben.

Vragen?
Wil je weten of gezinscoaching iets is voor jouw gezin? Dit kun je  bespreken met je huisarts of hulpverlener. Voor vragen of informatie kan ook gebeld worden naar: Liesbeth Bouman, coördinator gezinscoaching via 0318-49 51 60.

Hulp nodig of vragen?