Vacature POH-GGZ Jeugd 24 uur

Professional

POH-GGZ Jeugd - SKJ geregistreerd - 24 uur per week 

Stichting Sociaal Team Houten is hét aanspreekpunt voor zorg en ondersteuning. Inwoners kunnen hier terecht met vragen op het gebied van opvoeden, wonen, financiën, werk, gezin of relatie. De focus ligt op wat inwoners zelf en samen met hun netwerk kunnen. Verschillende partijen houden zich bezig met vragen op het gebied van jeugd en gezin. Een goede samenwerking vinden we belangrijk, zodat gezinnen zo goed mogelijk verder geholpen kunnen worden. De laatste jaren zijn er mooie stappen gezet in het opbouwen van een stevig professioneel netwerk met huis- en jeugdartsen, Sociaal Team, CJG, POH-GGZ Jeugd, zorgaanbieders en het informele veld (jongerenwerk, welzijn, buurtgezinnen, vrijwilligerswerk etc.).   

Onze Stichting kenmerkt zich door de open sfeer, collegialiteit en het omkijken naar elkaar. Je komt terecht op een plek waar ambitieuze professionals werken en waarin zowel  professionele als  persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Er is altijd wel iemand bereikbaar om mee te sparren en samen te kijken wat er nodig is. We staan voor elkaar klaar, we vieren een feestje bij successen, maar vinden elkaar ook als het even wat minder goed gaat.  Ook al betreft het een individuele functie; je komt terecht in een hecht team.  

Functieomschrijving 
De functie van POH-GGZ Jeugd is als aparte opdracht ondergebracht bij de Stichting Sociaal Team Houten. De POH-GGZ Jeugd is een praktijkondersteuner met GGZ achtergrond die ingezet wordt voor screeningsdiagnostiek, kortdurende begeleiding en advisering van de jeugd (0-18) jaar met psychosociale, psychische of psychiatrische problemen en hun ouder(s). De POH-GGZ Jeugd ondersteunt de huisarts in de rol van poortwachter bij het verlenen van GGZ-zorg. Het gaat vooral om vraagverheldering en kortdurende begeleiding van patiënten van 0 tot 18 jaar. Het doel is om de eerstelijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk te versterken en te verbinden met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis-GGZ en waar nodig, specialistische hulp.  

Organisatorische positie 
De POH-GGZ Jeugd legt verantwoording af aan de Teamleider van het CJG (hiërarchisch) en aan de huisarts (functioneel). De POH-GGZ Jeugd geeft zelf geen leiding.  

Werkzaamheden 
1. Hulpvraag inventariseren 
- Houdt zelfstandig spreekuren. 
- Voert de intakegesprekken met het kind/jongere en diens ouders/verzorgers/netwerk waarin probleemverheldering centraal staat. 
- Analyseert de klachten en de oorzaken aan de hand van een of meerdere gesprekken. 
- Zet, waar nodig,  screeningsdiagnostiek in (gestructureerde vragenlijsten en/of interviews).  
- Overlegt met de huisarts over oplossingsmogelijkheden/alternatieven. 
- Beoordeelt de problematiek en de benodigde vervolgstappen (begeleiding, verwijzing voor diagnostiek of behandeling buiten de huisartsenzorg), waarbij de huisarts uiteindelijk de beslissing maakt.  

2. Cliënten adviseren en begeleiden 
- Adviseert over de best passende hulp en/of ondersteuning bij kindgebonden problematiek. 
- Geeft voorlichting en verstrekt informatie (o.a. psycho-educatie).   
- Voert kortdurende begeleiding uit van enkelvoudige GGZ-problematiek. 
- Geeft kortdurende begeleiding in aanvulling op de huisartsenzorg of in plaats van een doorverwijzing (GGZ hulp), bestaande uit cognitie-, emotie- en gedragsbeïnvloedende interventies. (max. 5 gesprekken) 
- Zorgt voor de juiste verbindingen met andere partijen en de overdracht.  
- Werkt, indien van meerwaarde, samen met de jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk, huisartsen, de geïntegreerde eerstelijns zorg in de EMC’s, het Sociaal Team, het CJG, verslavingszorg en de lokale basis- GGZ en specialistische zorg. 
- Voert bijbehorende administratieve werkzaamheden uit en schrijft rapportages. 
- Houdt geanonimiseerde gegevens bij om zicht te houden op de keten. 

3. Dienstverlening optimaliseren 
- Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen die mogelijk van invloed zijn op het werk en vertaalt deze naar mogelijkheden voor het werk. 
- Signaleert mogelijkheden tot verbetering van de dienstverlening en geeft hierover adviezen aan de leidinggevende/huisarts en aan Sociaal Team. 
- Vergroot de kennis van de huisartsen (de medische centra)  met betrekking tot de sociale kaart (welzijn en zorg) van Houten. 
- Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen. 
- Neemt actief deel aan in- en externe (casuïstiek) overleggen,  intervisies en bijeenkomsten.  
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk. 
- Zorgt voor versterking en verbinding van de eerste lijns GGZ-zorg vanuit de huisartsenpraktijk met welzijn (informele zorg), het Sociaal Team, de jeugdgezondheidszorg, de lokale basis- GGZ en specialistische zorg.  

Profiel 

  • Een afgeronde HBO opleiding in de richting van sociaal psychiatrische hulpverlening, kinder- en jeugdpsychologie, social work, pedagogiek of POH GGZ. SKJ registratie is verplicht. 
  • Ervaring met hulpverlening aan kinderen en jeugd. 
  • Kennis van (erkende) therapeutische interventies, gedragsproblemen en -stoornissen. 
  • Kennis van het huidige jeugdzorgsysteem en daarbinnen ontwikkelingen op dit vakgebied. 
  • Goede communicatieve en luistervaardigheden. 
  • Goede computervaardigheden, waaronder Microsoft Office en eHealth programma’s. 
  • Ervaring met (huisarts)informatiesystemen. 

Periode en omvang van de werkzaamheden  
Je bent beschikbaar voor 24 uur per week. De aanstelling zal plaatsvinden voor één jaar. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid tot verlenging. 
De Cao Sociaal Werk (voorheen Zorg en Welzijn) wordt gehanteerd. Deze functie is ingeschaald in schaal 9. Het maximumsalaris is €4358, je wordt ingeschaald naar ervaring. Er is daarnaast sprake van een individueel keuzebudget van ongeveer 19-21% (is afhankelijk van inschaling) en een Loopbaanbudget van 1,5%. 

Wil je meer informatie? 

Voor meer informatie over de werkzaamheden kun je terecht bij de teamleider: Jannemieke van Kan: Jannemieke.vanKan@cjghouten.nl of 06-11391891. 

Procedure  
Je motivatie en CV kun je sturen naar emailadres:  secretariaat@sociaalteamhouten.nl  
De sluitingsdatum is 21 augustus 2022. De gesprekken vinden plaats op woensdagochtend 23 augustus. Je hoort uiterlijk maandag 22 augustus of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.  

Aanwezigen bij het gesprek zijn Jannemieke van Kan (teamleider) en een collega POH-GGZ Jeugd. 

 

 

 

Bij jou in de buurt