Verwijsindex

Internetten
Wat is de Verwijsindex Midden Nederland?

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Als professional besteedt je dan extra zorg aan een jeugdige. Soms zijn er niet direct zorgen om de jeugdige maar wil je als professional laten zien dat je betrokken bent bij een jeugdige zodat er goed kan worden samengewerkt. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Bescherming van uw privacy in de Verwijsindex

In het signaal in de Verwijsindex komen alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht te staan. Daar worden de gegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven in de Verwijsindex aan gekoppeld. In dit signaal komt dus niet te staan met welke reden uw kind vermeld staat in de Verwijsindex. Hulpverleners zullen uw instemming vragen indien zij onderling contact met elkaar willen zoeken.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten deze gegevens goed beveiligd zijn. Daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van uw kind. De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem.

Waar kunt u meer informatie vinden? 

Via de website www.verwijsindexmiddennederland.nl kunt u meer informatie vinden.

 

  • Hoe weet ik of mijn kind geregistreerd staat in de Verwijsindex? 

Wanneer een kind wordt geregistreerd in de Verwijsindex zal de hulpverlener dat vooraf melden aan de ouders en/of het kind. Wanneer hulpverleners contact met elkaar zoeken over uw kind zijn zij verplicht uw toestemming te vragen. 

  • Ik wil niet in de verwijsindex staan

Als u niet wilt dat de persoonsgegevens van uzelf of uw kind in de Verwijsindex staan, kunt u bezwaar maken via de Gemeente Houten. Stuur een brief aan de Burgemeester en wethouders van Houten, Postbus 30
3990 DA Houten. Geef in deze brief duidelijk aan waarom de persoonsgegevens niet in de Verwijsindex mogen staan.

  • Welke organisaties zijn aangesloten bij de Verwijsindex?

Diverse organisaties die te maken hebben met jeugdigen zijn aangesloten bij de Verwijsindex. In Houten gaat het om de GGD, het CJG, het Sociaal Team Houten, leerplicht, het onderwijs (voortgezet, primair onderwijs en de peuterscholen), Samen Veilig, Veilig Thuis, het jeugd- en jongerenwerk en de kinderopvang. Deze lijst kan uitgebreid worden. 
Wanneer u vragen heeft over een registratie in de verwijsindex, neem dan eerst contact op met de betrokken professional en stel daar uw vraag.

Hulp nodig of vragen?