Verwijsindex

afspraak
Wat is de Verwijsindex Midden Nederland?

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Als professional besteedt je dan extra zorg aan een jeugdige. Soms zijn er niet direct zorgen om de jeugdige maar wil je als professional laten zien dat je betrokken bent bij een jeugdige zodat er goed kan worden samengewerkt. De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met ouders/jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en uw gezin.

Bescherming van uw privacy in de Verwijsindex

In het signaal in de Verwijsindex komen alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht te staan. Daarnaast zullen ook de gegevens van de professional die het signaal heeft afgegeven in de Verwijsindex komen te staan. In dit signaal komt dus niet te staan met welke reden uw kind vermeld staat in de Verwijsindex. Hulpverleners zullen uw instemming vragen indien zij onderling contact met elkaar willen zoeken.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten deze gegevens goed beveiligd zijn. Daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van uw kind. De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem.

Waar kunt u meer informatie vinden? 

Via de website www.verwijsindexmiddennederland.nl kunt u meer informatie vinden.

 

Veelgestelde vragen

  • Stel dat mijn kind wordt geregistreerd in de Verwijsindex, is daarvoor mijn instemming als ouder nodig?

Nee, er is alleen instemming van de ouder en/of het kind nodig wanneer hulpverleners met elkaar contact zoeken over een kind. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Verwijsindex. De reden hiervan is dat het vragen van instemming in sommige uitzonderlijke gevallen niet in het belang van het kind is. Het belang van het kind staat altijd voorop. Het is de bedoeling dat betrokken hulpverleners elkaar snel vinden. Aan hulpverleners wordt wel (dringend) geadviseerd om ouders in te lichten wanneer een kind wordt geregistreerd. Wanneer hulpverleners contact met elkaar zoeken is er wel instemming van de ouder en/of het kind nodig.

  • Hoe weet ik of mijn kind geregistreerd staat in de Verwijsindex?

Wanneer een kind wordt geregistreerd in de Verwijsindex zal de hulpverlener dat meestal vooraf melden aan de ouders en/of het kind. Vanuit de gemeente wordt dit ook gestimuleerd. Hulpverleners zijn echter niet verplicht om dit te doen. Wanneer hulpverleners contact met elkaar zoeken over uw kind zijn zij wél verplicht om u in te lichten en ook uw instemming te vragen.

Mocht u aanleiding hebben om te denken dat uw kind geregistreerd staat in de Verwijsindex en u wilt dit graag zeker weten, dan kunt u een verzoek om inzage bij de gemeente indienen. U richt uw schriftelijke verzoek aan Gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten tav secretariaat Welzijn. Onder vermelding van “Inzage Verwijsindex”.

  • Welke organisaties zijn aangesloten bij de Verwijsindex?

Diverse organisaties die te maken hebben met jeugd zijn aangesloten bij de Verwijsindex. In Houten gaat het om de GGD, het CJG, het Sociaal Team Houten, leerplicht, het onderwijs (voortgezet, primair onderwijs en de peuterscholen), het jeugd- en jongerenwerk en de kinderopvang. Deze lijst kan uitgebreid worden.

Hulp nodig of vragen?