Themacafé gescheiden en samengestelde gezinnen

themacaf

Door het hoge aantal echtscheidingen zijn er in Houten veel éénouder- en samengesteldegezinnen. Het is als ouders een klus om hierin staande te blijven. Om ouders en daarmee ook de kinderen, een hart onder de riem te steken, organiseert het Thema-café maandelijks een ontmoetingsmoment voor gescheiden ouders.