Strengere regels personeel kinderopvang

mom and son

28 november 2017

Vanaf 1 maart 2018 mag alleen nog in de kinderopvang worden gewerkt met een inschrijving in het personenregister. Ook tijdelijk personeel, zoals stagiairs, uitzendkrachten en anderen die regelmatig de locatie bezoeken, moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Met het personenregister wordt iedereen continu gescreend op strafbare feiten en andere zaken die van belang zijn voor het werken met kinderen. Het register is een aanscherping van eerdere maatregelen zoals het vierogenprincipe, om de kinderopvang veiliger te maken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is uitvoerder.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken heeft deze maatregel ook voordelen voor werknemers, want er is geen nieuwe VOG nodig bij een andere baan in de kinderopvang.

Bron: ministerie van SZW; NOS