Rond de zwangerschap

family

Kinderwens

Hallo Wereld
www.hallowereld.nl
Informatie over kinderwens, zwangerschap en opvoeden gegeven door verloskundigen, jeugdartsen en deskundigen die werkzaam zijn bij maatschappelijke instellingen.

St. Preconceptiezorg Nederland
www.preconceptiezorg.nl
Informatie over een gezonde zwangerschap en de geboorte van een gezond kind.

Moeders voor Moeders
www.moedersvoormoeders.nl
Moeders voor Moeders is een organisatie die urine verzamelt van zwangere vrouwen. Hieruit wordt het hCG-hormoon gehaald dat verminderd vruchtbare vrouwen kan helpen om zwanger te raken.

Zwangerschapsbegeleiding

Mensendieck voor Zwangeren
www.mensendieckhouten.nl
Houdings- en bewegingstherapie gericht op de veranderingen in je lichaam door de zwangerschap. Bewust maken en aanleren van een gunstig houdings- en bewegingspatroon.

Praktijk de Groeisprong
www.groeisprong.nl
Natuurgeneeskundige therapie en begeleiding vanaf de zwangerschap tot de kinderjaren.

Van buik tot baby
www.vanbuiktotbaby.nl
Zwangerschapscursus gericht op beide ouders en begeleiding na de geboorte om te leren om te gaan met de baby.

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
www.haptonomie-haptotherapie.nl
Zwangerschapsbegeleiding waarbij ouders en kind elkaar via tast en gevoel leren kennen en vertrouwen.

Rond de zwangerschap
www.ronddezwangerschap.nl
Workshops gericht op bevallen, samen voorbereiden op de bevalling, fit rond de zwangerschap, een oefenprogramma voor vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. Daarnaast geven ze ook postnatale conditie en babymassage. Meer informatie is te vinden op.

Yoga voor Zwangeren
www.xs4all.nl
Zwangerschapsyoga geeft aandacht aan de lichamelijke en psychische kanten van het krijgen van een kind.

Le Toucher
www.zwangerschapsbegeleiding.info
Praktijk voor begeleiding rondom de zwangerschap en geboorte. Gespecialiseerd in het verwerken van verdrietige en moeilijke ervaringen tijdens de bevalling.

Bevalling

Verloskundigenpraktijk Het Wonder
www.praktijkhetwonder.nl

Verloskundigenpraktijk Houten
www.verloskundigenpraktijkhouten.nl

Kraamzorg

Kraamzorg Houten
www.kraamzorghouten.nl

Yunio kraamzorg Midden Nederland
www.yuniokraamzorg.nl

ZINkraamzorg Debuut
www.kraamzorgdebuut.nl

Borstvoeding

Lactatiekundige IBCLC
www.dezuigeling.nl

Lactatiekundige Praktijk Gerda van Pijkeren
gerdavanpijkeren@hcc.net

Vereniging Borstvoeding Natuurlijk
www.borstvoedingnatuurlijk.nl

Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie Boogmuur
www.fysiotherapieboogmuur.nl

Bekkenfysiotherapie Oude Dorp
www.fysiotherapieoudedorp.nl

Hulp nodig of vragen?