Zwanger van een meerling

Zwanger zijn van een meerling betekent dat je wat meer kans hebt op zwangerschapskwaaltjes en complicaties. Je komt daarom onder controle van een gynaecoloog. De gynaecoloog houdt de groei van de baby's nauwkeurig in de gaten.

Hoe ontstaat een meerling?

Een eeneiige tweeling ontstaat wanneer één bevruchte eicel zich splitst. Als er twee eicellen bevrucht worden, ontstaat er een twee-eiige tweeling. Bij deze twee-eiige tweelingen speelt erfelijkheid via de familie van de moeder een rol. De kans op een spontane tweelingzwangerschap neemt ook toe met de leeftijd van de vrouw.

Bij bevruchting van drie eicellen ontstaat een drielingzwangerschap. Men spreekt dan van een drie-eiige meerling. Een drieling kan ook bestaan uit een eeneiige tweeling en een derde kind uit een andere eicel, maar drielingen zijn meestal drie-eiig.

Vruchtbaarheidstechnieken

Moderne vruchtbaarheidstechnieken, zoals ivf, zorgen voor een toename van het aantal meerlingen. Met hormonen stimuleert men de eisprong, waardoor er soms meer eitjes vrijkomen. Bij reageerbuisbevruchting (ivf en ICSI) worden soms twee bevruchte eicellen in de baarmoeder teruggeplaatst. Dit gebeurt wel minder vaak dan voorheen, omdat een tweeling of meerlingzwangerschap risico's met zich meebrengt.

In verwachting van een meerling?

De verloskundige controleert bij elk bezoek de grootte van je baarmoeder. Zit je baarmoeder hoger dan normaal, dan is er een kans dat je zwanger bent van een meerling. Een echo kan dan definitief uitsluitsel geven. Er zijn ook lichamelijke tekenen die erop kunnen wijzen dat je zwanger bent van een tweeling.

Complicaties bij een meerlingzwangerschap

  • Buitensporig overgeven.
  • Tekort aan ijzer, mineralen en vitamines. Je kunt het best met je gynaecoloog overleggen wat je hieraan kunt doen.
  • Rugklachten, een pijnlijk bekken of 'zwangerschapsischias'. Dit komt doordat je extra gewicht mee moet dragen.
  • Lager geboortegewicht van je baby's door een groeivertraging na dertig tot tweeëndertig weken zwangerschap.
  • Hoge bloeddruk.

Ligging van de baby's

Meerlingen delen de ruimte in je baarmoeder. Ze kunnen in allerlei posities liggen. Doordat de ruimte beperkt is, zullen de baby's al vroeg in de zwangerschap hun uiteindelijke positie innemen.

  • Bij 80 procent van de tweelingen ligt het eerste kind met het hoofd naar beneden.
  • Bij 60 procent liggen beide kinderen in hoofdligging.
  • De baby's kunnen ook allebei in stuitligging liggen. Dat betekent dat ze met de voeten en billen naar beneden liggen.
  • Soms ligt de eerste in stuit- en de tweede in hoofdligging, en soms ligt een van beiden dwars.
  • Ben je in verwachting van een drieling of zelfs een vierling, dan zijn allerlei variaties mogelijk.

De gevolgen voor de bevalling

De ligging van de baby's bepaalt vaak op welke wijze ze geboren worden. Liggen bij een tweeling de baby's allebei met de hoofden naar beneden, dan is de kans groot dat de bevalling op natuurlijke wijze kan gebeuren. Soms besluit de gynaecoloog na de geboorte van de eerste baby alsnog tot een keizersnee voor het tweede kind. De reden is dan vaak dat het tweede kind niet snel genoeg geboren wordt of het benauwd heeft. Pas na de geboorte van het tweede kind worden de placenta's geboren.

Zwangerschapsduur

Als je zwanger bent van een meerling is de kans groot dat je baby's eerder op de wereld komen dan na veertig weken zwangerschap. De gemiddelde zwangerschapsduur bij een tweeling is 37 weken. Bij een drieling is dit 34 weken en bij een vierling 31 weken.

Je baarmoederwand rekt extra op door de aanwezigheid van meer dan één baby. Daardoor komt de weeënactiviteit eerder op gang. Je wordt daarom meestal ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Als de bevalling echt te vroeg op gang komt, geeft de verloskundige of de gynaecoloog soms weeënremmende medicijnen.

Soms komen de kinderen te vroeg, omdat de gynaecoloog het raadzaam vindt om in te grijpen. Als bijvoorbeeld bij echoscopisch onderzoek blijkt dat een of meer kinderen te weinig groeien, adviseert de gynaecoloog vaak opname in het ziekenhuis.

Keizersnede

Blijkt de conditie van een van de kinderen achteruit te gaan en is de zwangerschap meer dan drieëndertig à vierendertig weken gevorderd, dan is het advies bijna altijd om de zwangerschap te beëindigen. Dat kan een keizersnede betekenen. De gynaecoloog overlegt met de kinderarts en vertelt je hoe het best behandeld kan worden. Je hoort ook welke gezondheidsproblemen bij de kinderen te verwachten zijn. Een injectie met corticosteroïden kan de longrijping van de kinderen bevorderen.

Bevallen in het ziekenhuis

Bij een tweelingzwangerschap beval je in principe normaal, tenzij de gynaecoloog een ander advies geeft. Voor het bevallen van een meerling ga je altijd naar het ziekenhuis. De risico's op complicaties zijn namelijk groter dan bij één baby. De kans is ook aanwezig dat de baby's nog een tijdje in de couveuse moeten liggen.

Heb je een vraag?