Roken

Stoppen met roken is heel belangrijk voor een gezonde start voor je baby. In sigaretten zitten gifstoffen die niet goed zijn voor de gezondheid van je baby.

Schadelijke stoffen in sigaretten

Je baby krijgt voeding en zuurstof uit jouw bloed. Dit gaat via de navelstreng. Als je rookt, komen de schadelijke stoffen uit de sigaret in je bloed terecht. Hierdoor geef je deze schadelijke stoffen door aan je baby. Door deze stoffen krijgt je baby minder voeding en zuurstof. Dit heeft verschillende risico's.

Voordelen van stoppen met roken

Als je niet rookt tijdens je zwangerschap heb je minder kans op:

  • een miskraam.
  • loslating van de placenta. Dit betekent dat de moederkoek (placenta) loskomt van de wand van de baarmoeder. De placenta komt normaal pas los na de bevalling. Bij placentaloslating gebeurt dat al eerder. De baby krijgt dan geen zuurstof meer en kan daardoor doodgaan.
  • een te vroeg geboren baby. Als een baby vóór de zevenendertigste week van de zwangerschap wordt geboren, noemen we dit een vroeggeboorte. Kinderen die te vroeg geboren worden, zijn vaak zwakker en worden sneller ziek.
  • een te lichte baby. Baby's van rokende moeders hebben gemiddeld een lager geboortegewicht dan baby's van niet-rokende moeders. Een baby van een rokende moeder weegt gemiddeld ongeveer 150 tot 250 gram minder. Kinderen met een lager geboortegewicht zijn vaak zwakker en kunnen zich na de bevalling minder goed op temperatuur houden.
  • een baby met een hazenlip of andere afwijking.
  • wiegendood.
  • longproblemen en oorontstekingen als je kind ouder is.
  • overgewicht als je kind ouder is.
  • emotionele problemen en/of gedragsproblemen van je kind.
  • verslaving van je kind op latere leeftijd.

Voorkom meeroken

Voor een rookvrije zwangerschap is het belangrijk dat ook jouw omgeving rookvrij is. Ook als je de rook van iemand anders inademt (meeroken), komen er schadelijke stoffen in je bloed terecht. Deze stoffen komen ook in het bloed van je ongeboren baby terecht. Meeroken is ongezond voor jou en je baby. Probeer daarom te voorkomen dat je in de rook zit, zowel thuis als ergens anders.

Het is het best als je partner en familie ook stoppen met roken. Lukt ze dat echt niet? Vraag hen dan om niet in jouw buurt te roken. Houd het huis en de auto altijd rookvrij.

Advies en ondersteuning bij stoppen met roken

Wil je stoppen met roken? Dan kun je de huisarts of verloskundige om advies en ondersteuning vragen. Telefonische coaches kunnen je helpen bij het stoppen met roken. In minimaal zes gesprekken krijg je tips en ondersteuning om te stoppen met roken. Meestal wordt de coaching vergoed door je zorgverzekering. Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met een van de coaches of kijk voor meer informatie op Ikstopnu.nl. Er is ook een gratis app, die je kan helpen bij het stoppen met roken: Ikstopnu.nl Meld je aan voor een kennismakingsgesprek met een van de coaches of kijk voor meer informatie op Ikstopnu.nl/rookvrijeouders

Op Trimbos.nl kun je de folder 'Rookvrij zwanger? Dat bevalt beter' bestellen.

Rookvrij na de bevalling

Ook na de zwangerschap is het net zo belangrijk om rookvrij te blijven. In de borstvoedingsperiode en erna. Voor je baby én voor jezelf. Lees in het artikel Meeroken waarom dat belangrijk is.

Heb je een vraag?