Zelfbeeld

Het zelfbeeld van je kind is afhankelijk van de ideeën die je kind over zichzelf heeft. Bij het totaal van wat je over jezelf weet, denkt en vindt, hoort ook zelfkennis, het ik-ideaal en zelfwaardering.

Heb je een vraag?