Onderwijs

teaching

Basisonderwijs

Basisschool Aventurijn
www.basisschoolaventurijn.nl

Basisschool De Bengelbongerd
www.bengelbongerd.nl

Basisschool De Bijenkorf
www.obsbijenkorf.nl

Basisschool De Boogerd
www.rk-deboogerd.nl

Basisschool De Brug
www.obs-debrug.nl

Basisschool De Fontein
www.fonteinhouten.nl

Basisschool De Globetrotter
www.obs-deglobetrotter.nl

Basisschool De Regenboog
www.obs-deregenboog.nl

Basisschool De Stek
www.de-stek-houten.nl

Basisschool De Triangel
www.gbsdetriangel.nl

Basisschool De Vlaswiek
www.devlaswiekhouten.nl

Basisschool De Vlinder
www.rkbs-de-vlinder.nl

Basisschool De Wegwijzer
www.dewegwijzerhouten.nl

Basisschool De Zevensprong
www.7spronghouten.nl

Basisschool De Zonnewijzer
www.pcbsdezonnewijzer.nl

Basisschool Het Mozaïek, locatie De Haag
www.bs-hetmozaiek.nl

Basisschool Klavertje Vier
www.obs-klavertjevier.nl

Basisschool Montessori Locatie West
www.montessori-houten.nl

Basisschool Ridderspoor
www.obs-ridderspoor.nl

Basisschool Sint Michiel
www.stmichiel.nl

Basisschool 't Schoolhuys
www.schoolhuys.nl

Johannes Bogermanschool
www.bogermanhouten.nl

Openbare basisschool 'De Plantage'
www.obsdeplantage.nl

R.K. Basisschool ‘Heilige Familie’
www.hfamilieschool.nl

Speciaal onderwijs

Berg en Boschschool
www.bergenboschschool.nl

Basisschool De Wissel
dewissel.2sbo.nl

Begeleiding

Jouw Talent in Beeld
www.jouwtalentinbeeld.nl
Remedial Teaching en Beeld en Brein trainingen om kinderen verder te helpen hun talenten te ontwikkelen.

Semfer Coaching & Training
www.semfer.nl
Ontdek wie je bent, wat er in je zit en hoe jij het beste uit jezelf kunt halen.

Stichting Plusklas Houten
www.plusklashouten.nl
De Plusklas biedt extra-intelligente kinderen meer mogelijkheden voor eigen ontwikkeling.

Expertisecentrum Kans
gewoonspeciaal.2sbo.nl
Expertisecentrum waarin scholen voor speciaal basis onderwijs, voor regulier basisonderwijs en samenwerkingsverbanden WSNS samenwerken.
In het centrum worden trainingen verzorgd, wordt onderzoek gedaan bij en voor kinderen, ouders, leerkrachten en basisscholen.

Voortgezet onderwijs

Cals College
www.calscollege.nl

College de Heemlanden
www.heemlanden.nl

Katholieke Scholenstichting Fectio
www.ksfectio.nl

Koningin Wilhelmina College
www.kwc-culemborg.nl

Meerstroom College
www.meerstroom.nl

Oosterlicht College
www.oosterlicht.nl

ORS Lek en Linge
www.lekenlinge.nl

St. Bonifatius College
www.boni.nl

Utrecht Stedelijk Gymnasium
www.usgym.nl

Christelijk Gymnasium Utrecht
www.cgu.nl

Hulp nodig of vragen?