KIES-groep 8-12 jaar

Scheiden

In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee. Als ouders gaan scheiden, is dit ingrijpend voor kinderen en verandert er vaak veel.  KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) is een spel- en praatgroep voor kinderen om de scheiding van hun ouders beter te begrijpen, een veilige plaats te geven en een manier te vinden om te kunnen omgaan met alles wat ze moeilijk vinden met betrekking tot de scheiding. In een kleine groep en onder begeleiding van KIES-coaches komen de kinderen 8 keer bij elkaar. Daarnaast zijn er twee ouderbijeenkomsten. De KIES- groep is kosteloos.

Aan de hand van creatieve spelvormen, opdrachten en kringgesprek komen onderwerpen naar voren die bij de kinderen spelen. De kinderen leren praten over hun gevoelens en wat zij moeilijk vinden. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. Ze ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. We besteden ook veel aandacht aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Aan de orde komen:

  • kennismaken met verschillende situaties van echtscheiding; de situatie van jezelf;
  • leren uitten; praten over je gevoelens en gedachten
  • hoe ga je om met iets wat je moeilijk vindt en oefenen van moeilijke gesprekken
  • keuzes maken voor eigen houding en gedrag, voor jezelf denken
  • vertrouwen in anderen en zelfvertrouwen,
  • bewust worden van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden, opkomen voor jezelf.

Startdata

Startdatum: donderdag 28 januari 2021
Daarna: 28 jan, 4 feb, 11 feb, 18 feb, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart
Let op: 25 feb vervalt ivm vakantie
Locatie: Cultuurhuis Schoneveld in Houten.
Deze groep wordt samen gegeven met het Centrum voor Jeugd en Gezin in Houten.

Voor beide ouders is er een exemplaar van deze informatiebrief. Indien u als ouders uw kind wilt laten deelnemen aan de spel- en praatgroep KIES, kunt u het aanmeld- en toestemmingsformulier ondertekend door beide ouders versturen. Bij voorkeur ontvangen we het formulier per mail, door een scan of een foto van het document naar info@cjghouten.nl. U kunt het formulier ook per post sturen naar CJG Houten, Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten. We ontvangen het formulier graag zsm ingevuld en ondertekend door ouders retour.