KIES- groep 4-8 jaar

Scheiden

Het KIES- programma bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en 2 ouderbijeenkomsten. Er bestaan drie verschillende programma’s:

  1. KIES Jonge kind van 4 t/m 8 jaar
  2. KIES Oudere kind van 8 t/m 12 jaar
  3. KIES voor Jongeren van 12 t/m 16 jaar

Deze informatiebrief betreft KIES voor het Jonge Kind van 4 t/m 8 jaar. Door middel van gesprek, creatieve activiteiten en spel kunnen de kinderen hun gevoelens, vragen, zorgen en wensen uiten en zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. Om de neutrale plek te waarborgen, blijft het verhaal van uw kind binnen de groep. Ook horen ze hoe andere kinderen omgaan met de scheiding. Ze ervaren dat zij niet de enige zijn in een dergelijke situatie. We besteden ook veel aandacht aan onderwerpen die de kinderen zelf inbrengen. Aan de orde komen:

  • kennismaken met verschillende situaties van echtscheiding; de situatie van jezelf;
  • leren uiten; praten over je gevoelens en gedachten;  
  • hoe ga je om met iets wat je moeilijk vindt en oefenen van moeilijke gesprekken;
  • keuzes maken voor eigen houding en gedrag, voor jezelf denken;
  • vertrouwen in anderen en zelfvertrouwen;
  • bewust worden van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden, opkomen voor jezelf.

Ouders zijn belangrijke betrokkenen bij het KIES- programma. Beide ouders dienen in te stemmen met deelname van het kind. Bovendien worden alle ouders van de deelnemende kinderen uitgenodigd voor de 2 ouderbijeenkomsten. Tijdens de eerste ouderbijeenkomst krijgen ouders voorlichting hoe kinderen een scheiding verwerken, de inhoud van het programma en hoe ze hun kind kunnen ondersteunen in dit proces. Na afloop van de KIES- groep vindt daarnaast een evaluatiebijeenkomst voor ouders plaats. We hopen dat beide ouders bij de ouderbijeenkomsten aanwezig zijn. Voorafgaand aan de groep vindt een intakegesprek plaats met beide ouders en kind. De groepsgrootte bestaat uit 6 - 10 kinderen en twee KIES- coaches.

Data, tijd en locatie KIES voor het Jonge Kind 4 t/m 8 jaar.

Startdatum: dinsdag 26 januari 2021

Data kinderbijeenkomsten

Dinsdagmiddag 26 januari, 2 feb, 9 feb, 16 feb, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart
Let op: 23 feb vervalt ivm vakantie
Tijdstip: 15.30-17.00
Locatie: Gemeentehuis Houten, Onderdoor 25.

Data ouderbijeenkomsten

Maandagavond 11 januari en dinsdagavond 9 maart
Tijdstip: 19.30 tot 20.30
Locatie: online

De intakegesprekken vinden plaats op 14 en 17 december van 15:30-17:00 met beide ouders en kind. Dit doen we via videobellen. Deelname is gratis. Aanmelding Voor beide ouders is er een exemplaar van deze informatiebrief. Bovendien is er een aanmeld- en toestemmingsformulier. Indien u als ouders uw kind wilt laten deelnemen aan de spel- en praatgroep KIES, kunt u het aanmeld- en toestemmingsformulier ondertekend door beide ouders versturen. Bij voorkeur ontvangen we het formulier per mail, door een scan of een foto van het document naar info@cjghouten.nl. U kunt het formulier ook per post sturen naar CJG Houten, Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten. We ontvangen het formulier graag zsm ingevuld en ondertekend door ouders retour.

Indien er sprake is van teveel aanmeldingen, zal bij de samenstelling van de groepen rekening worden gehouden met de volgorde van aanmelding. Natuurlijk doen wij onze uiterste best om alle kinderen een plekje in een van de groepen te geven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linde Remmelink of Dorine van der Varst.