Verwijsindex

afspraak
 • Wat is de Verwijsindex Midden Nederland

Soms ondervinden kinderen of jongeren  problemen tijdens het opgroeien. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Midden Nederland houdt bij of meerdere instanties hulp bieden aan dezelfde jeugdige en zorgt ervoor dat zij dit ook van elkaar weten.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jeugdigen waarover zij zich zorgen maken. Dat zorgt ervoor dat de jeugdigen die hulp nodig hebben tijdig worden opgemerkt, en dat hun hulpverleners elkaar snel vinden

 • Bescherming van uw privacy in de Verwijsindex

In de melding komen alleen persoonsgegevens als naam, geboortedatum en geslacht te staan. Daarnaast zullen ook de gegevens van de melder in de Verwijsindex komen te staan. Bij de melding komt dus niet te staan met welke reden uw kind vermeld staat in de Verwijsindex. Hulpverleners zullen uw instemming  vragen indien zij onderling contact met elkaar willen zoeken.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten deze gegevens goed beveiligd zijn. Daarom wordt er zeer zorgvuldig omgegaan met de gegevens van uw kind. De registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem.

 • Waar kunt u meer informatie vinden? 

Via de website www.verwijsindexmiddennederland.nl kunt u meer informatie vinden.

 • Vragen naar aanleiding van brief over Verwijsindex

Inwoners van Houten ontvingen in 2012 een brief van de gemeente met informatie over de Verwijsindex Midden-Nederland. De brief is verstuurd aan alle ouders van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Ook alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar kregen de brief.

Bekijk de brief gericht aan ouders van kinderen onder de 18 jaar 
Bekijk de brief gericht aan jongeren vanaf 18 jaar 

Naar aanleiding van de brief hebben sommige ouders de gemeente gebeld met vragen. De meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden leest u hieronder.

 • Staat mijn kind nu geregistreerd in de Verwijsindex?

Nee, deze brief betekent niet dat uw kind geregistreerd staat in de Verwijsindex. De brief is alleen bedoeld om uit te leggen wat de Verwijsindex is. Alle ouders van kinderen tot 18 jaar hebben de brief gehad, net als alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Ook voor die jongeren geldt: de brief betekent niet dat je geregistreerd staat.

 • Ik heb meer dan 1 kind onder de 18. Waarom heb ik maar voor 1 kind een brief gekregen?

De gemeente wilde u niet belasten met meerdere brieven met dezelfde inhoud. Het gaat hier om een brief met algemene informatie. Het noemen van de naam van 1 kind betekent niet dat dit kind geregistreerd staat in de Verwijsindex.

 • Stel dat mijn kind wordt geregistreerd in de Verwijsindex, is daarvoor mijn instemming als ouder nodig?

Nee, er is alleen instemming van de ouder en/of het kind nodig wanneer hulpverleners met elkaar contact zoeken over een kind.

 • Waarom kan mijn kind zonder mijn instemming worden geregistreerd?

Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet Verwijsindex Risicojongeren. De reden hiervan is dat het vragen van instemming in sommige uitzonderlijke gevallen niet in het belang van het kind is. Het belang van het kind staat altijd voorop. Het is de bedoeling dat betrokken hulpverleners elkaar snel vinden, ook hoeft instemming op dat moment niet gevraagd of verkregen te worden.

Aan hulpverleners wordt wel (dringend) geadviseerd om ouders in te lichten wanneer een kind wordt geregistreerd. Wanneer hulpverleners contact met elkaar zoeken is er wel instemming van de ouder en/of het kind nodig.

 • In welke gevallen wordt een kind geregistreerd in de Verwijsindex?

Het gaat om kinderen of jongeren die even hulp nodig hebben. Die hulp kan heel verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat ze thuis in een lastige situatie zitten, of omdat ze regelmatig spijbelen. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Midden Nederland helpt bij die samenwerking.

 • Als mijn kind geregistreerd staat, kan iedereen dan zien wat mijn kind heeft?

Nee, in de Verwijsindex staan alleen de naam en het adres van uw kind en van de hulpverlener die uw kind aangemeld heeft.

 • Hoe weet ik of mijn kind geregistreerd staat in de Verwijsindex?

Wanneer een kind wordt geregistreerd in de Verwijsindex zal de hulpverlener dat meestal vooraf melden aan de ouders en/of het kind. Vanuit de gemeente wordt dit ook gestimuleerd. Hulpverleners zijn echter niet verplicht om dit te doen. Wanneer hulpverleners contact met elkaar zoeken over uw kind zijn zij wél verplicht om u in te lichten en ook uw instemming te vragen.

Mocht u aanleiding hebben om te denken dat uw kind geregistreerd staat in de Verwijsindex en u wilt dit graag zeker weten, dan kunt u een verzoek om inzage bij de gemeente indienen. U richt uw schriftelijke verzoek aan Gemeente Houten, Postbus 30, 3990 DA Houten tav secretariaat Welzijn. Onder vermelding van “Inzage Verwijsindex”.

 • Wanneer verdwijnt een registratie uit de Verwijsindex?

Een registratie heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Daarna gaat de registratie naar het archief waar hij nog vijf jaar zal worden bewaard. Hierna zal de registratie automatisch verdwijnen uit het systeem. Een registratie kan eerder worden verwijderd wanneer het gesignaleerde risico niet meer aanwezig is of wanneer een melding niet terecht is gedaan.

 • Welke organisaties zijn aangesloten bij de Verwijsindex?

Diverse organisaties die te maken hebben met jeugd zijn aangesloten bij de Verwijsindex. In Houten gaat het om de jeugdgezondheidszorg, het algemeen maatschappelijk werk, leerplicht, het onderwijs, het jeugd- en jongerenwerk, de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Deze lijst kan uitgebreid worden.

Hulp nodig of vragen?